SPOJENÍ DANÍ – ÚČETNICTVÍ – EKONOMIKY – PRÁVA

Také někdy zaváháte, zda jste ve svém rozhodnutí zvolili tu správnou cestu v daních nebo účetnictví?

Pokud ano, tak Vám nabízíme pomocníka v podobě naší obchodní společnosti LeonTax s.r.o.

Máme více jak dvacetileté zkušenosti a znalosti v řešení daňové a účetní problematiky ve všech odvětvích podnikání i neziskovém sektoru.

Spolupracujeme s auditory a právní kanceláří, takže problémy řešíme ze všech úhlů dopadu pro klienta, a to včetně komunikace v anglickém jazyce.

Pomáháme se založením a nastartováním ekonomicko-účetního úseku nejen nově vzniklým obchodním korporacím, ale všem, které působí na českém trhu.

Daňové poradenství

Naše obchodné společnost je registrovaným členem Komory daňových poradců České republiky. Pomůžeme Vám najít pro Vás vhodné řešení ve stále složitějším daňovém prostředí a není nám cizí i problematika s mezinárodním prvkem.

 • Daňové poradenství
 • Kontrola a příprava daňového přiznání k dani z příjmů
 • Daň z přidané hodnoty
 • Silniční daň
 • Daň z nemovitosti
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Daňový audit
 • Daňová optimalizace projektů

Účetnictví

Účetnictví není chaos, ale poskytne Vám ty správné informace, které potřebujete pro řízení své firmy a přijetí správných rozhodnutí. Náš tým Vám rád pomůže, abyste tyto informace získali ve správný čas a požadované struktuře.

 • Účetní poradenství
 • Vedení účetnictví
 • Odborná pomoc při účetní závěrce
 • Sestavení výkazů – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Cash flow, Přílohy k účetní závěrce, Přehled vlastního kapitálu
 • Spolupráce při sestavení konsolidovaných výkazů
 • Vedení účetnictví – in house, outsourcované
 • Zaškolení a dorozorování účetní

Audit

Spolupracujeme s auditory zapsanými v Komoře auditorů v České republice systémem naší přímé účasti při probíhajícím auditu.

Ekonomické poradenství

Máte jiné problémy, které nespadají do výše jmenovaných oblastí? Rádi Vám budeme nápomocni s jejich řešením.

Právní služby

Při řešení právního problému, pomocí se smlouvou nebo jen v případě právní porady Vám pomohou z naší spřízněné právní kanceláře a je pro nás samozřejmostí propojit právní, daňový a účetní pohled.

Znalecké posudky v účetnictví

V našem týmu máme pro tyto situace soudního znalce, na kterého se v případě potřeby můžete obrátit.

Nechtějte zázraky, ty nenabízíme, ale rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti.
Pracujeme s programy společnosti Stormware s.r.o. www.stormware.cz

Ing. Leona Sládek Řepová
daně, účetnictví, ekonomika, lektorská činnost

 • daňový poradce od r. 1995 – ev.č. 1440
 • soudní znalec v oboru Ekonomika – účetní evidence
 • vysokoškolský lektor
 • specialista IFRS
 • účetní expert

Bc. Tereza Mádlová
účetnictví a daně

 • vedoucí kanceláře
 • asistentka daňového poradce od r. 2013

Ing. Zuzana Hudcová
účetnictví a daně

 • asistentka daňového poradce od r. 2016
 • finanční účetní

Ing. Libor Sládek
daně, účetnictví, softwarová řešení, oceňování

 • daňový poradce od r. 1994
 • lektor pro OHK a vzdělávací agentury
 • vysokoškolský lektor

Eva Dorazinová
účetnictví

 • finanční účetní
 • mzdová účetní

Ing. Blanka Bryscejnová
účetnictví, ekonomika a audit

Musalová, Jansta, advokáti v.o.s.

Ing. Pavlína Koutníková
auditor

LeonTax s.r.o.

Mackova 671/5
Mladá Boleslav

info@leontax.cz
+420 326 210 209
+420 605 334 953